วีดีโอการใช้งานระบบ

การเข้าเว็บฝ่ายฝึกและส่วนประกอบของเว็บฝ่ายฝึก

การลงทะเบียนฝึกงานใหม่ การเข้าระบบ และการลืมรหัสผ่าน

การกรอกรายละเอียดส่วนตัวการฝึกงาน

การเลือกสถานที่ฝึกงาน การแก้ไขข้อมูลสถานที่ฝึก และการขอเพิ่มสถานที่ฝึกงานใหม่

การรายงานข้อมูลเพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาอนุมัติและพิมพ์ส่งฝ่ายฝึก

Share:

Author: mungmee