หจก.มัลติเคิล ลาจเน็จ

ชื่อสถานที่ฝึกงาน
หจก.มัลติเคิล ลาจเน็จ
ชื่อผู้ติดต่อประสานงาน
นางวิภาวณี บุญศรี
ที่ตั้งเลขที่
235
หมู่
4
ถนน/ซอย
โชคเจริฯ
ตำบล
นาหว้า
อำเภอ
นาหว้า
จังหวัด
นครพนม
รหัสไปรษณีย์
48180
Email
THONGCHAI1999@YAHOO.CO.TH
โทรศัพท์มือถือ
0894440492
โทรสาร
042597023
ลักษณะของกิจการ
ติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำ งานไฟฟ้าภายนอกอาคารและภายในอาคาร
จำนวนนักศึกษาที่ต้องการ
3 คน
Share:

Author: mungmee