บมจ.โฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์ สาขาสกลนคร

ชื่อสถานที่ฝึกงาน
บมจ.โฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์ สาขาสกลนคร
ชื่อผู้ติดต่อประสานงาน
มาลา คำเมือง
ที่ตั้งเลขที่
689/1
หมู่
ถนน/ซอย
นิตโย
ตำบล
ธาตุเชิงชุม
อำเภอ
เมืองสกลนคร
จังหวัด
สกลนคร
รหัสไปรษณีย์
47000
Email
malak@homepro.co.th
โทรศัพท์มือถือ
042091070
โทรสาร
042091083
ลักษณะของกิจการ
จำหน่ายสินค้าตกแต่งบ้าน
จำนวนนักศึกษาที่ต้องการ
2 คน(เพศชาย) คน
Share:

Author: mungmee