องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

ชื่อสถานที่ฝึกงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ชื่อผู้ติดต่อประสานงาน
นางสาวสุพัตรา โก๊ะเค้า
ที่ตั้งเลขที่
7
หมู่
1
ถนน/ซอย
ตำบล
งิ้วด่อน
อำเภอ
เมืองสกลนคร
จังหวัด
สกลนคร
รหัสไปรษณีย์
47000
Email
suputtra_531230@outlook.co.th
โทรศัพท์มือถือ
0812792292
โทรสาร
ลักษณะของกิจการ
จำนวนนักศึกษาที่ต้องการ
คน
Share:

Author: mungmee