ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร(กลุ่มงานการเงินและบัญชี)

ชื่อสถานที่ฝึกงาน
ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร(กลุ่มงานการเงินและบัญชี)
ชื่อผู้ติดต่อประสานงาน
ชาลินี
ที่ตั้งเลขที่
ศาลากลางจังหวัด
หมู่
ถนน/ซอย
ศูนย์ราชการ
ตำบล
ธาตุเชิงชุม
อำเภอ
เมืองสกลนคร
จังหวัด
สกลนคร
รหัสไปรษณีย์
47000
Email
chalinee-ta@hotmail.com
โทรศัพท์มือถือ
042711166
โทรสาร
042711166
ลักษณะของกิจการ
หน่วยงานราชการ
จำนวนนักศึกษาที่ต้องการ
3 คน
Share:

Author: mungmee