สำนักงานพัฒนาธูรกิจการค้าจังหวัดสกลนคร

ชื่อสถานที่ฝึกงาน
สำนักงานพัฒนาธูรกิจการค้าจังหวัดสกลนคร
ชื่อผู้ติดต่อประสานงาน
นายสุรสีห์ ลานนท์
ที่ตั้งเลขที่
4/4
หมู่
ถนน/ซอย
ใสสว่าง
ตำบล
ธาตุเชิงชุม
อำเภอ
เมืองสกลนคร
จังหวัด
สกลนคร
รหัสไปรษณีย์
47000
Email
sakonnakhon@dbd.go.th
โทรศัพท์มือถือ
โทรสาร
0 4271 5090
ลักษณะของกิจการ
จำนวนนักศึกษาที่ต้องการ
คน
Share:

Author: mungmee